Gyro Conference: Avfallskonferansen 2017

Konferanse

Hvert år samler Avfall Norge rundt 1000 mennesker til en tre dagers konferanse med fokus på på inspirere, dele viktig kunnskap og opprettholde og bygge nettverk. Konferansen "Sirkulær fremtid" ble til i samarbeid mellom Gyro, Avfall Norge og Gyro Conference som hadde ansvaret for deltakerne og 83 utstillere.

I 2017 samlet Avfall Norge designere, produsenter, handel, forbrukere og andre fra næringslivet sammen med bransjen og sentrale leverandører, 83 utstillere, med fokus på å skape en «Sirkulær fremtid».

Sted: Kristiansand, Sørlandshallen
Tid: 13.- 15. juni
Deltagere: 1000

  

Gyro Conference hadde ansvaret for alle deltakerne, fra første utsending av første teaser helt til «takk for nå» SMS ble utsendt når konferansen var ferdig. Gyro Conference sørget for at invitasjoner, nyhetsoppdateringer og praktisk info til alle påmeldte deltagere ble kommunisert på best mulig måte.

Det ble etablert skjema for online påmelding til konferansen, parallellsesjoner, måltider og hotellbestilling.
Videre sørget Gyro Conference for oppfølging av hotellavtaler og avbestillingsfrister, med navnelister, endringslister til hotellene og oppfølging av no show.
Vi leverte også en egen konferanseapp med muligheten for chat mellom deltakere, utstillerkart, program med mer.

 

Gyro Conference sørget for ankomstregistrering ved bruk av QR-scan og servicedesk under hele konferansen. Alle deltagerne registrerte seg via online påmeldingskjema til parallellsesjoner/seminarer, og de fikk SMS med praktisk info før, under og etter konferansen.