De verdifulle møtene

Om verdens nasjoner skal møte til et idrettsarrangement, om flere tusen fagfolk møtes til konferanse eller om en håndfull personer setter seg rundt et styrebord, Gyro Conference leverer rammen for de verdifulle møtene.

Våre 12 medarbeidere skal med innsikt, mot og entusiasme bevege ditt publikum.

Som et av landets ledende konferanse/PCO-selskap og kan Gyro skilte med et komplett tjenestespekter. Samtidig har vi enestående kompetanse på event gjennom tett samarbeid med søsterselskapet Gyro AS; Norges største eventselskap med nærmere 70 ansatte. Gyro er totalleverandør innenfor MICE-segmentet (Meetings, incentives, conferences and events)

Som kunde står du fritt til å velge en totalleveranse eller plukke enkeltvis fritt fra våre kompetanseområder:

Prosjektledelse

En vellykket konferanse handler om å ha kontroll på uendeligheten av detaljer. Du får tildelt en personlig prosjektleder som følger prosjektet fra A til Å.

Deltagerservice

En hyggelig og profesjonell håndtering og oppfølging av hver enkelt deltager er viktig. Vi ordner alt relatert til invitasjoner, navneskilt, deltagerlister og statistikker.

Hotellbooking

Vi sørger for innbetalinger, bekreftelser og evt. ombookinger mot hotell i forkant av arrangementet, slik at du ikke bærer noe form for økonomisk risiko/forpliktelse.

Regnskap/budsjettkontroll

Vi har solid erfaring med økonomistyring. Vi holder tak i alt fra lønn til forelesere, fakturering av sponsorer til fullstendig MVA-oppgjør.

Gjennomføring

Prosjektleder styrer vår stab som sørger for prikkfri gjennomføring. Fra registreringsfase, til informasjon og logistikk underveis og til nedrigg.

Abstracthåndtering

Vitenskapelige kongresser formes av innsendt abstracts fra kompetansemiljøer. Abstracts hånderes digitalt gjennom vårt velprøvde arrangementsystem som leveres av Website AS.

Sosialt program

Det er innen gode sosial rammer nettverk bygges. Vi arrangerer alt fra mottagelser og  gallamiddager med underholdning,  til opplevelser på idretts- eller konsertarenaer.

Event

Vårt søsterselskap Gyro er Norges ledende leverandør av opplevelsesbasert kommunikasjon. Med 30 års erfaring fra oppdrag for næringslivet og offentlig sektor er de med deg hele veien – fra konseptutvikling til gjennomføring.

Alle våre ansatte representerer Gyros kjerneverdier
MOT – INNSIKT – ENTUSIASME